Имоти във Варна
от Агенция Имоти Варна
Недвижимость в Варне
от Агентства Имоти Варна
Properties in Varna
from Properties-Varna Estate Agency

Нотариусът и сделките с недвижими имоти

Imoti_VarnaПокупко- продажбата на недвижим имот се извършва само и единствено под формата на нотариален акт. Ето някои неща, които е добре да се знаят в тази връзка, без написаното да представлява някакъв правен съвет или консултация:

-нотариусът е лице, на което държавата възлага да извършва предвидените в закона нотариални действия. Той е независим (при изпълнение на своите функции се подчинява само на закона). Нотариусът задължително се вписва в регистъра на Нотариалната камара, който е публичен. Държавата не отговаря за действията на Нотариуса ;

- нотариусът, за да изповяда конкретна сделка,  трябва да има район на действие(компетентност) мястото, където се намира имота- обект на сделката. Нотариус от гр.Пловдив не може да изповядва сделки в гр.Варна;

- в практиката се е наложило правилото, че купувачът може да избира нотариуса, който да изповяда сделката- съставяният новия НА касае главно него;

- сделката задължително трябва да бъде изповядана в кантората на нотариуса, като той лично извършва нотариалните и други предвидени в закона действия;

- добре е покупко- продажбата да бъде изповядана до 13-14ч., за да може да бъде вписана в службата по вписване от нотариуса в същия ден с оглед избягване на злоупотреби. Преди вписването Нотариусът не може да снабдява страните с препис от подлежащия за вписване акт;NOTARY 4

- обикновено нотариусът става гарант и за заплащането на цената по сделката. Това става по следният, наложен от практиката, начин- нотариалниат акт се прочита, одобрява и подписва от страните, след което се заплаща по банков път цената на имота и на нотариуса се предоставят платежните документи от банката, потвърждаващи плащането. След това нотариусът придвижва сделката за вписване в службата по вписване. Другият начин, изрично регламентиран от закона, е купувачът да преведе сумата за заплащане на имота по нарочна сметка на нотариуса, а след изповядване на сделката, нотариусът да ги преведе по сметката на продавача:

-нотариусът не може да взема страна и трябва да бъде безпристрастен, в неговите задължения е да опазва правата и интересите на страните, да ги упътва, да ги запознае ясно и недвусмислено с правните последици;

- нотариусът по закон не проверява наличието на вписани вещни тежести върху имота (възбрани, искови молби, препродажби и др.), освен ако това не му бъде изрично възложено от страните. Нотариусът не носи отговорност за достоверността на предствените пред него документи. Нотариусът носи имуществена отговорност за вредите, причинени от виновно неизпълнение на неговите задължения, но не повече от удостоверения материален интерес;

- нотариусът се застрахова за времето на своята професионална дейност за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задълженията на помощник-нотариуса и служителите в нотариалната кантора.

 


Проблем ли е закупуването на ипотекирано жилище?

НЕ СИ ДАВАЙТЕ ЕГН-то!

Ще купувате имот във Варна – трезва преценка

Да се възползваме ли от услугите на агенция за недвижими имоти?

ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

Поглед към пазара на недвижими имоти във Варна и прогноза за развитието му

Продава се имението-мечта на Майкъл Джексън за 1488евро/м2-размисли и съпоставки по темата

Имоти без комисионна, с 0% комисионна от купувача или може би КАК ДА КУПИМ ПО СКЪПО !?

АГЕНЦИЯ ИМОТИ ВАРНА-САЙТОВЕ

Комисионни на агенциите на недвижими имоти-отговори на често задавани въпроси

Лицензирани агенции за недвижими имоти?!Такова животно нема!

Какво трябва да направи за вас една добра агенция за недвижими имоти?

Как да си изберем агенция за недвижими имоти ?Девет съвета, които се надяваме да са ви от полза!

КАРТА НА РАЙОНИТЕ ,ВКЮЧЕНИ В НАТУРА 2 000

ЗП-КАКВО ОЗНАЧАВА И КАКВО ВКЛЮЧВА

КАКВО ОЗНАЧАВАТ НЯКОИ ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ ПРИ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ?