Имоти във Варна
от Агенция Имоти Варна
Недвижимость в Варне
от Агентства Имоти Варна
Properties in Varna
from Properties-Varna Estate Agency

Проблем ли е закупуването на ипотекирано жилище?

от Агенция Имоти Варна

 Imoti_Varna Все още има купувачи на имоти, които се стресират от думата “ипотека” и панически се отказват от покупката на ипотекиран имот, макар и този имот да им харесва. Защо-едва ли и те могат да обяснят. От друга страна има купувачи, които донякъде предпочитат покупката на ипотекиrан имот, защото документално всичко по имота е изрядно- юристите на банката са го проучили детайлно, а и цената може да е по-ниска.

За добре или за зле, ипотекираните жилища в България стават все повече и, естествено, все повече ипотекирани жилища излизат на пазара. Добре е да се знае, че наличието на ипотека не е никакъв проблем както за продавача, така и за купувача. Тук ще се опитаме да обясним какво е добре да се направи при покупка на ипотекиран имот, без написаното да представлява някакъв правен съвет.

Ако стойността на ипотеката е малка в сравнение с цената на жилището и ако стойността на  капарото по предварителния договор и собствените средства на продавача са достатъчни за погасяване на задължението, то е добре това задължение да бъде платено и ипотеката свалена до нотариалното изповядване на сделката.

Най-разпространеният случай обаче е, когато ипотеката съставлява 50-100 % от продажната цена на имота. Тогава е добре да платите задължението по ипотеката директно по сметката на продавача. Преди да се направи предварителен договор е желателнотелно, придружени от продавача, да се срещнете с представител на банката-кредитор и да разберете колко е остатъкът по ипотеката и да изискате официално писмо с ангажимент от банката, че при постъпване на средства по сметката на продавача, банката ще свали ипотеката, примерно в тридневен срок. В предварителния договор трябва да бъде записано, че част или цялата сума при изповядване на сделката ще се преведе по сметката на продавача в банката-крадитор  и ще послужи за пълното погасяване на кредита и всички допълнителни разходи, свързани с това.

Ако задължението по кредита е по-голямо от продажната цена възниква по-сложен казус, върху който няма да се спираме тук.
Доста често обаче се среща вариантът при който и купувачът ползва кредит. Тогава банката, кредитираща купувача превежда парите на банката-кредитор на продавача за погасяване на заема. Ако за обезпечение на заема служи закупувания имот, тогава върху него се вписва още една, втора по ред ипотека. След погасяване на задължението на продавача, първата ипотека се заличава и остава единствено втората.

Гореописаните действия при закупуване на ипотекиран имот не са никак сложни, но се изисква професонализъм и опит, за да се подготви сделката грамотно.

 

Разгледайте офертите на АГЕНЦИЯ ИМОТИ ВАРНА