Имоти във Варна
от Агенция Имоти Варна
Недвижимость в Варне
от Агентства Имоти Варна
Properties in Varna
from Properties-Varna Estate Agency

Могат ли вече чужденци-граждани на ЕС да купуват земя в България?

от Агенция Имоти Варна

От 01.01. 2012 г.  отпаднаха част от ограниченията за придобиване на земя от граждани на Европейския съюз(ЕС) или на държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство(СЕИП), както и за юридически лица, учредени по законодателството на държавите членки на ЕС или СЕИП. Това е като следствие на ангажиментите, поети от нашата страна по Договора за присъединяване на Република България към ЕС, където са заложени принципите за свободно движение на капитали и равнопоставеност на правните субекти на всяка страна-членка на ЕС и изтичане на 5г. ограничителен срок по него.

ТРИСТАЕН ЛУКСОЗНО ОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ, БРИЗ, ВАРНА 73 000 Е

ТРИСТАЕН ЛУКСОЗНО ОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ, БРИЗ, ВАРНА 73 000Е

Относно придобиването на земеделска земя и гори, до 01.01.2014г. е в сила 7 годишен ограничителен период в който граждани на ЕС и юридически лица, учредени в ЕС не могат да придобиват такава земя. Това обаче не се отнася за самостоятелно заети земеделски производители, които са граждани на друга държава-членка и които желаят д се установят и законно да пребивават в България.

За сметка на това, по силата на чл. 29 от ЗС чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху сгради без ограничения.

В заключение: от началото на 2012г. гражданите на ЕС вече могат да купуват свободно земя за свое второ жилище в Република България (без да им се налага да регистрират местни юридически лица-фирми).

Иди в сайта на АГЕНЦИЯ ИМОТИ ВАРНА