Имоти във Варна
от Агенция Имоти Варна
Недвижимость в Варне
от Агентства Имоти Варна
Properties in Varna
from Properties-Varna Estate Agency

ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

от Агенция Имоти Варна

Разгледайте офертите на АГЕНЦИЯ ИМОТИ ВАРНА

ivlog.JPGС тази публикация искаме да Ви запознаем на кратко с важни изменения в българското законодателство, касаещи купувачите и продавачите на недвижими имоти в България. Става въпрос за обнародвания на 26.02.2011 г. в Д.В. ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

Какво трябва да се има предвид от извършващите сделки с недвижими имоти.

1.Ако цената по сделката е равна или по-голяма от 15 000лв.(или такава е левовата равностойност по курса на БНБ на валутата, в която се сключва сделката), то плащането задължително трябва да се извърши по банков път.

2.Дори и някакво междинно плащане да е по-малко от 15000лв.(например капаро, задатък от 1000лв.), то също трябва да бъде платено по банков път, ако общата цена на сделката е равна или по-голяма от 15 000лв.

3.Ограниченията са приложими и за плащания, които не са завършени към деня навлизане в сила на ЗОПБ (т.е. до 26.02.2011 г.).

4.Предвидени са следните изключения, в които не се прилага ограничението от 15 000 лв. при плащане в брой.

  • -тегленето и внасянето на пари в брой от/в собствени платежни сметки;
  • -тегленето и внасянето на пари в брой от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия;
  • -изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда.

5 . Санкции и глоби

62_euro.jpg

При извършване на плащане в брой над 15,000 лв., в нарушение на ЗОПБ, се налага глоба в размер на 25% от общия размер на направеното плащане – за физическите лица и имуществена санкция в размер на 50% от общия размер на плащането – за юридическите лица. При повторно нарушение, размерът на глобата и санкцията се удвоява. Органът, установяващ нарушенията е НАП. Издадените наказателни постановления за налагането на глоби/санкции могат да бъдат обжалвани по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Настоящият материал има за цел да заостри Вашето внимание и най-общо да ви запознае с частите от Закона за ограничаване на плащанията в брой, касаещи участниците в пазара на недвижими имоти. Това не е правна консултация. С пълния текст на закона можете да се запознаете тук.

Разгледайте офертите на АГЕНЦИЯ ИМОТИ ВАРНА